تاريخ روز : دوشنبه 18 اسفند 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت همکاران سیستم

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

زمانبندی پرداخت سود سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1398به اطلاع تمامی سهام داران محترم می‌رساند زمانبندی پرداخت سود مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شرح زیر است:
سود تمامی سهامداران محترم اعم از حقیقی و حقوقی(به جز سهامدار عمده) از تاریخ 3 تیر 1399 به صورت کامل پرداخت خواهد گردید.


نحوه پرداخت:

اشخاص حقیقی: از طریق مراجعه حضوری به کلیه شعب بانک ملت درسراسرکشور و با ارائه کارت ملی وکد بورسی (وکلای سهامداران با ارائه اصل و رونوشت وکالتنامه).

 

اشخاص حقوقی: واریز به حساب بانکی معرفی شده طی نامه رسمی ارسال شده به امور سهام شرکت همکاران سیستم.